شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

مخاطرات محیطی گرایش طبیعی


کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در مخاطرات محیطی

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1216666
کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در مخاطرات محیطی

96-97-نیمسال-دوم

3000 تومان

به ما امتیاز دهید: