شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

مدیریت منابع انسانی گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی


کارمندیابی،انتخاب و توسعه منابع انسانی

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1218385
کارمندیابی،انتخاب و توسعه منابع انسانی

96-97-نیمسال-دوم

3000 تومان
1218385
کارمندیابی،انتخاب و توسعه منابع انسانی

96-97-نیمسال-اول

3000 تومان
1218385
کارمندیابی،انتخاب و توسعه منابع انسانی

95-96-نیمسال-دوم

3000 تومان
1218385
کارمندیابی،انتخاب و توسعه منابع انسانی

95-96-نیمسال-تابستان

3000 تومان

به ما امتیاز دهید: