شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مطالعات کتابخانه های عمومی


کتابخانه ها و جامعه اطلاعاتی

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1224113
کتابخانه ها و جامعه اطلاعاتی

96-97-نیمسال-تابستان

3000 تومان
1224113
کتابخانه ها و جامعه اطلاعاتی

96-97-نیمسال-اول

3000 تومان
1224113
کتابخانه ها و جامعه اطلاعاتی

95-96-نیمسال-دوم

3000 تومان
1224113
کتابخانه ها و جامعه اطلاعاتی

95-96-نیمسال-تابستان

3000 تومان
1224113
کتابخانه ها و جامعه اطلاعاتی

94-95-نیمسال-دوم

2000 تومان
1224113
کتابخانه ها و جامعه اطلاعاتی

94-95-نیمسال-تابستان

2000 تومان
1224113
کتابخانه ها و جامعه اطلاعاتی

94-95-نیمسال-اول

2000 تومان
1224113
کتابخانه ها و جامعه اطلاعاتی

93-94-نیمسال-دوم

2000 تومان
1224113
کتابخانه ها و جامعه اطلاعاتی

92-93-نیمسال-دوم

1000 تومان

به ما امتیاز دهید: