شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

ترویج و آموزش کشاورزی ورودی 95 و بعد


آبیاری عمومی

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1411334
آبیاری عمومی

96-97-نیمسال-اول

1000 تومان
1411334
آبیاری عمومی

95-96-نیمسال-دوم

1000 تومان
1411334
آبیاری عمومی

95-96-نیمسال-اول

1000 تومان
1411334
آبیاری عمومی

94-95-نیمسال-دوم

500 تومان
1411334
آبیاری عمومی

94-95-نیمسال-اول

500 تومان
1411334
آبیاری عمومی

93-94-نیمسال-دوم

0 تومان
1411334
آبیاری عمومی

93-94-نیمسال-اول

0 تومان
1411334
آبیاری عمومی

92-93-نیمسال-دوم

0 تومان
1411334
آبیاری عمومی

92-93-نیمسال-اول

0 تومان
1411334
آبیاری عمومی

91-92-نیمسال-اول

0 تومان

به ما امتیاز دهید: