شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

علوم اطلاعات و دانش شناسی ورودی 94 و بعد


آشنایی با دفاع مقدس

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1212300
آشنایی با دفاع مقدس

95-96-نیمسال-دوم

1000 تومان
1212300
آشنایی با دفاع مقدس

95-96-نیمسال-اول

1000 تومان
1212300
آشنایی با دفاع مقدس

94-95-نیمسال-دوم

500 تومان
1212300
آشنایی با دفاع مقدس

94-95-نیمسال-اول

500 تومان
1212300
آشنایی با دفاع مقدس

93-94-نیمسال-دوم

0 تومان
1212300
آشنایی با دفاع مقدس

93-94-نیمسال-اول

0 تومان
1212300
آشنایی با دفاع مقدس

92-93-نیمسال-دوم

0 تومان
1212300
آشنایی با دفاع مقدس

92-93-نیمسال-اول

0 تومان
1212300
آشنایی با دفاع مقدس

91-92-نیمسال-اول

0 تومان
1212300
آشنایی با دفاع مقدس

90-91-نیمسال-تابستان

0 تومان

به ما امتیاز دهید: