شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

علم اطلاعات و دانش شناسی


آشنایی با علم سنجی

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1712191
آشنایی با علم سنجی

94-95-نیمسال-دوم

500 تومان
1712191
آشنایی با علم سنجی

94-95-نیمسال-تابستان

500 تومان
1712191
آشنایی با علم سنجی

94-95-نیمسال-اول

500 تومان
1712191
آشنایی با علم سنجی

93-94-نیمسال-دوم

0 تومان
1712191
آشنایی با علم سنجی

92-93-نیمسال-دوم

0 تومان
1712191
آشنایی با علم سنجی

92-93-نیمسال-اول

0 تومان
1712191
آشنایی با علم سنجی

91-92-نیمسال-دوم

0 تومان
1712191
آشنایی با علم سنجی

91-92-نیمسال-تابستان

0 تومان

به ما امتیاز دهید: