شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

هنر صناعی گرایش منبت و معرق


آشنایی با هنر تاریخ2

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1810012
آشنایی با هنر تاریخ2

96-97-نیمسال-اول

1000 تومان
1810012
آشنایی با هنر تاریخ2

95-96-نیمسال-دوم

1000 تومان
1810012
آشنایی با هنر تاریخ2

93-94-نیمسال-دوم

0 تومان
1810012
آشنایی با هنر تاریخ2

93-94-نیمسال-اول

0 تومان

به ما امتیاز دهید: