شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

طراحی پارچه و لباس گرایش طراحی چاپ پارچه


آشنایی با پارچه و لباسهای سنتی ایران2

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1810337
آشنایی با پارچه و لباسهای سنتی ایران2

94-95-نیمسال-اول

500 تومان

به ما امتیاز دهید: