شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

علم اطلاعات و دانش شناسی


آمار برای کتابداران

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1712190
آمار برای کتابداران

96-97-نیمسال-اول

1000 تومان
1712190
آمار برای کتابداران

95-96-نیمسال-دوم

1000 تومان
1712190
آمار برای کتابداران

94-95-نیمسال-دوم

500 تومان
1712190
آمار برای کتابداران

94-95-نیمسال-اول

500 تومان
1712190
آمار برای کتابداران

93-94-نیمسال-دوم

0 تومان
1712190
آمار برای کتابداران

93-94-نیمسال-اول

0 تومان
1712190
آمار برای کتابداران

92-93-نیمسال-دوم

0 تومان
1712190
آمار برای کتابداران

92-93-نیمسال-اول

0 تومان
1712190
آمار برای کتابداران

91-92-نیمسال-اول

0 تومان

به ما امتیاز دهید: