شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

پژوهش گری ورودی 95 و بعد


آمار مقدماتی

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1117001
آمار مقدماتی

95-96-نیمسال-دوم

1000 تومان
1117001
آمار مقدماتی

94-95-نیمسال-دوم

500 تومان
1117001
آمار مقدماتی

94-95-نیمسال-اول

500 تومان
1117001
آمار مقدماتی

93-94-نیمسال-دوم

0 تومان
1117001
آمار مقدماتی

93-94-نیمسال-اول

0 تومان
1117001
آمار مقدماتی

92-93-نیمسال-دوم

0 تومان
1117001
آمار مقدماتی

92-93-نیمسال-اول

0 تومان
1117001
آمار مقدماتی

91-92-نیمسال-اول

0 تومان

به ما امتیاز دهید: