شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
آمار و كاربردها

ردیفکد درسنام درس

1

1117175

آشنايي با نظريه صف

2

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

3

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

4

1117165

آمار رياضي آزمون فرض ها

5

1117157

آمار رياضي برآورد يابي

6

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

7

1117153

احتمال1

8

1117154

احتمال2

9

1233029

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

10

1117178

اشنایی با احتمال و امار فازی

11

1117176

اشنایی با نظریه تصمیم

12

1117175

اشنایی با نظریه صف

13

1111323

انالیز عددی

14

1111411

انالیز عددی

15

1233025

اندیشه اسلامی 1

16

1233026

اندیشه اسلامی2

17

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

18

1220424

انقلاب اسلامی ایران

19

1111326

بهینه سازی خطی

20

1111401

بهینه سازی غیر خطی

21

1215431

تربیت بدنی

22

1215150

تربیت بدنی 1

23

1215151

تربیت بدنی2

24

1111402

ترکیبیات و کاربردها

25

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

26

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

27

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

28

1233044

دانش خانواده و جمعیت

29

1117163

رگرسيون 1

30

1117180

رگرسیون2

31

1117179

روش های چند متغیره پیوسته 2

32

1117155

روشهاي آماري

33

1117170

روشهاي چند متغيره پيوسته1

34

1117181

روشهاي چند متغيره گسسته

35

1117167

روشهاي ناپارامتري

36

1117160

روشهاي نمونه گيري1

37

1117161

روشهاي نمونه گيري2

38

1111307

رياضي عمومي1

39

1111308

رياضي عمومي2

40

1212255

زبان خارجه

41

1117158

سريهاي زماني1

42

1117166

طرح آزمايش هاي 1

43

1117168

طرح آزمايشها2

44

1213209

فارسی عمومی

45

1117156

فرآيندهاي تصادفي1

46

1229127

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

47

1211410

فلسفه اخلاق

48

1113256

فيزيك عمومي

49

1117171

كنترل كيفيت آماري

50

1111322

مباني آناليز رياضي

51

1111323

مباني آناليز عددي

52

1117147

مباني احتمال

53

1222223

مباني جامعه شناسي

54

1222222

مباني جمعيت شناسي

55

1111309

مباني علوم رياضي

56

1511018

مباني كامپيوتر و برنامه سازي

57

1111320

مباني ماتريس ها

58

1111324

مبانی ترکیبیات

59

1117173

محاسبات آماري

60

1111321

معادلات ديفرانسيل

61

1111393

نرم افزارهای ریاضی

62

1111400

نظریه گراف و کاربردها

63

1215432

ورزش1


به ما امتیاز دهید: