شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
آموزش دینی عربی

ردیفکد درسنام درس

1

1220523

آشنایی با ادیان الهی

2

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

3

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

4

1220502

اصول فلسفه آموزش وپرورش

5

1233031

اندیشه اسلامی2

6

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

7

1220434

انقلاب اسلامی ایران

8

1220506

تاریخ فلسفه غرب

9

1220495

تاریخ کلام و فلسفه اسلامی

10

1220499

تفسیر قرآن کریم2

11

1220504

تفسیر قرآن کریم3

12

1233032

تفسیر موضوعی قرآن

13

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

14

1220516

تمرین صرف و نحو عربی

15

1220567

حفظ جزء سی قرآن کریم

16

1220529

روانشناسی تربیتی

17

1220510

روش تحقیق در علوم تربیتی

18

1220518

روش تدریس و تحلیل محتوای کتب دینی دوره راهنمایی

19

1220519

روش تدریس و تحلیل محتوای کتب دینی دوره راهنمایی

20

1220525

روش تدریس و تحلیل محتوای کتب عربی در دوره راهنمایی

21

1212256

زبان خارجه

22

1220501

زبان عربی3

23

1220507

زبان عربی4

24

1220515

زبان عربی5

25

1220496

سازمان مدیریت در آموزش و پرورش

26

1220532

سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی

27

1220531

طراحی ، تولید و کاربرد مواد آموزشی

28

1220503

طراحی و مطالعه مسائل یادگیری و آموزش

29

1220498

علم اخلاق

30

1220508

علوم بلاغی

31

1220511

علوم بلاغی 2

32

1229128

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

33

1220494

فقه و احکام 2

34

1220514

فلسفه اسلامی 2

35

1220520

فلسفه اسلامی3

36

1220517

مبانی برنامه ریزی درسی

37

1220524

مبانی فقه و اصول

38

1220513

متون عربی3

39

1220521

متون عربی4

40

1220527

معارف اسلامی در ادب فارسی

41

1220512

منطق2

42

1215428

ورزش1

43

1220497

کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در آموزش دینی، قرآن و عربی

44

1220500

کلام اسلامی 1

45

1220505

کلام اسلامی 2

46

1220509

کلام جدید

47

1220522

کلیات عرفان اسلامی


به ما امتیاز دهید: