شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
آموزش زبان انگلیسی ورودی90 و قبل از آن

ردیفکد درسنام درس

1

1225087

آزمون سازی 1

2

1225094

آزمون سازی2

3

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

4

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

5

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

6

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

7

1225085

ادبیات انگلیسی 2

8

1225082

ادبیات انگلیسی1

9

1225100

اصول فلسفه آموزش پرورش

10

1225074

اصول و روش ترجمه

11

1233030

اندیشه اسلامی 1

12

1233031

اندیشه اسلامی2

13

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

14

1220434

انقلاب اسلامی ایران

15

1225093

بررسی و تحلیل محتوای کتابهای انگلیسی دوره راهنمایی و روش تدریس آنها

16

1225086

بیان شفاهی داستان

17

1225098

تدریس عملی

18

1215152

تربیت بدنی 1

19

1215153

تربیت بدنی2

20

1225079

ترجمه متون

21

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

22

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

23

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

24

1225090

خواندن متون مطبوعاتی

25

1225139

خواندن و درک مطلب 2

26

1233043

دانش خانواده و جمعیت

27

1225089

دستور زبان

28

1225101

روش تحقیق با تاکید بر علوم تربیتی

29

1225088

روش تحقیق در مسائل زبان آموزی

30

1225140

روش تدریس زبان

31

1225092

روش تدریس زبان3

32

1225097

روش تدریس زبان4

33

1225091

زبان شناسی مقابله ای و تجزیه و تحلیل خطاهای زبانی

34

1225102

سازمان و مدیریت در آموزش پرورش

35

1225099

طراحی ومطالعه مسائل یادگیری آموزش

36

1213210

فارسی عمومی

37

1229128

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

38

1211411

فلسفه اخلاق

39

1225075

گفت و شنود3

40

1225081

گفت و شنود4

41

1225103

مبانی برنامه ریزی درسی

42

1225084

نامه نگاری و تایپ لاتین با استفاده از کامپیوتر

43

1225095

نظریات فراگیری زبان

44

1225076

نگارش1

45

1225078

نگارش2

46

1225080

نمونه های نثر وشعر ساده انگلیسی

47

1225077

کاربرد اصطلاحات و تعبیرات زبان در ترجمه

48

1225096

کاربرد نرم افزار رایان های در آموزش

49

1225083

کلیات زبان شناسی

50

1225141

کلیات زبانشناسی


به ما امتیاز دهید: