شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

علوم اطلاعات و دانش شناسی ورودی 94 و بعد


آموزش سواد اطلاعاتی

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1224236
آموزش سواد اطلاعاتی

95-96-نیمسال-دوم

1000 تومان
1224236
آموزش سواد اطلاعاتی

95-96-نیمسال-اول

1000 تومان
1224236
آموزش سواد اطلاعاتی

94-95-نیمسال-دوم

500 تومان

به ما امتیاز دهید: