شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
ادیان و عرفان ورودی 95 و بعد

ردیفکد درسنام درس

1

1220433

آئین زندگی اخلاق کاربردی

2

1220037

آشنایی با ادیان بزرگ

3

1220145

آشنایی با تاریخ و روش های تفسیر قرآن

4

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

5

1220169

آشنایی با سنت های عرفانی غیر اسلامی

6

1220139

آشنایی با علوم قرآن و حدیث

7

1220137

آشنایی با فقه

8

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

9

1220155

آشنایی با کلیات علم کلام

10

1220158

ادیان ابتدایی و قدیم

11

1220168

ادیان ایران پیش از اسلام 1

12

1220157

ادیان ایران پیش از اسلام 2

13

1220164

ادیان هند 2

14

1220160

ادیان هند1

15

1220285

تاریخ تحلیلی صدراسلام

16

1220153

تاریخ تصوف 2

17

1220147

تاریخ تصوف1

18

1220166

تاریخ فرقی اسلامی 2

19

1220616

تاریخ فلسفه اسلامی 2

20

1220205

تاریخ فلسفه غرب 1

21

1220116

تاریخ فلسفه غرب 2

22

1220113

تاریخ فلسفی اسلامی 1

23

1215427

تربیت بدنی

24

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

25

1223043

دانش خانواده و جمعیت

26

1220171

دین بودا

27

1220161

دین خاور دور

28

1220172

دین یهود

29

1220136

روش تحقیق در علوم اسلامی

30

1220273

روش های مطالعاتی دینی 2

31

1220149

روش های مطالعاتی دینی1

32

1220018

زبان تخصصی 1

33

1220025

زبان تخصصی 2

34

1212256

زبان خارجه

35

1220143

سیری در نهج البلاغه

36

1220131

صرف 1

37

1220132

صرف 2

38

1220152

عرفان عملی

39

1220146

عرفان نظری

40

1220080

علوم بلاغی

41

1213210

فارسی عمومی

42

1229128

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

43

1220173

فلسفه دین

44

1220140

قرائت و درک متون عربی

45

1220023

مبانی فقه و اصول

46

1220150

متون دینی به زبان خارجی 1

47

1220156

متون دینی به زبان خارجی 2

48

1220159

متون دینی به زبان خارجی 3

49

1220154

متون عرفان فارسی 2

50

1220167

متون عرفانی به زبان خارجی 1

51

1220170

متون عرفانی به زبان خارجی 2

52

1220163

متون عرفانی عربی 1

53

1220165

متون عرفانی عربی 2

54

1220148

متون عرفانی فارسی1

55

1220174

مسیحیت

56

1220019

منطق 1

57

1220028

منطق 2

58

1220142

مهارت های ترجمه

59

1220133

نحو کاربردی 1

60

1220134

نحو کاربردی 2

61

1220135

نحو کاربردی 3

62

1220141

نحو کاربردی 4

63

1215428

ورزش1

64

1220033

کلام 1

65

1220040

کلام 2

66

1220144

کلیات عرفان اسلامی

67

1220138

کلیات فلسفه اسلامی


به ما امتیاز دهید: