شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
ارتباط تصويري گرايش ارتباط تصويري

ردیفکد درسنام درس

1

1810006

آشنايي با هنر تاريخ1

2

1810012

آشنايي با هنر تاريخ2

3

1812014

آشنايي باهنرهاي سنتي ايران

4

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

5

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

6

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

7

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

8

1233030

اندیشه اسلامی 1

9

1233031

اندیشه اسلامی2

10

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

11

1810013

انسان طبيعت طراحي

12

1810314

انسان طبيعت طراحي1

13

1220434

انقلاب اسلامی ایران

14

1810021

تاريخچه كتابت

15

1812013

تجزیه و تحلیل و نقد اثار هنرهای تجسمی

16

1810313

تحول صنايع دستي در دنيا

17

1215427

تربیت بدنی

18

1215152

تربیت بدنی 1

19

1215153

تربیت بدنی2

20

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

21

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

22

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

23

1810047

حمكت هنر اسلامي

24

1810317

خوشنويسي و طراحي حروف1

25

1810335

خوشنويسي و طراحي حروف2

26

1233043

دانش خانواده و جمعیت

27

1212256

زبان خارجه

28

1213210

فارسی عمومی

29

1229128

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

30

1211411

فلسفه اخلاق

31

1810008

مباني هنرهاي تجسمي 2

32

1810003

مباني هنرهاي تجسمي1

33

1810261

هندسه نقوش در صنايع دستي ايران1

34

1810264

هندسه نقوش در صنايع دستي ايران2

35

1810005

هنر در تمدن اسلامي1

36

1810010

هنر در تمدن اسلامي2

37

1812024

هنر در دنياي كودكان

38

1215428

ورزش1


به ما امتیاز دهید: