شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
ارتباط تصویری گرایش ارتباط تصویری

ردیفکد درسنام درس

1

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

2

1810167

آشنایی با رشته های هنرهای معاصر

3

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

4

1810006

آشنایی با هنر تاریخ1

5

1810012

آشنایی با هنر تاریخ2

6

1812014

آشنایی باهنرهای سنتی ایران

7

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

8

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

9

1233030

اندیشه اسلامی 1

10

1233031

اندیشه اسلامی2

11

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

12

1810013

انسان طبیعت طراحی

13

1810314

انسان طبیعت طراحی1

14

1220434

انقلاب اسلامی ایران

15

1810021

تاریخچه کتابت

16

1812013

تجزیه و تحلیل و نقد اثار هنرهای تجسمی

17

1810313

تحول صنایع دستی در دنیا

18

1215427

تربیت بدنی

19

1215152

تربیت بدنی 1

20

1215153

تربیت بدنی2

21

1812017

تصویر متحرک1

22

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

23

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

24

1812019

چاپهای ماشینی

25

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

26

1810047

حمکت هنر اسلامی

27

1810317

خوشنویسی و طراحی حروف1

28

1810335

خوشنویسی و طراحی حروف2

29

1233043

دانش خانواده و جمعیت

30

1212256

زبان خارجه

31

1213210

فارسی عمومی

32

1229128

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

33

1211411

فلسفه اخلاق

34

1810008

مبانی هنرهای تجسمی 2

35

1810003

مبانی هنرهای تجسمی1

36

1812008

هندسه مناظر و مرایا

37

1810261

هندسه نقوش در صنایع دستی ایران1

38

1810264

هندسه نقوش در صنایع دستی ایران2

39

1810005

هنر در تمدن اسلامی1

40

1810010

هنر در تمدن اسلامی2

41

1812024

هنر در دنیای کودکان

42

1215428

ورزش1


به ما امتیاز دهید: