شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

آمار و کاربردها


اشنایی با احتمال و امار فازی

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1117178
اشنایی با احتمال و امار فازی

92-93-نیمسال-اول

0 تومان
1117178
اشنایی با احتمال و امار فازی

91-92-نیمسال-دوم

0 تومان

به ما امتیاز دهید: