شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
اقتصاد كشاورزي سنتي

ردیفکد درسنام درس

1

1121011

آبياري و اقليم شناسي كشاورزي

2

1121008

آشنايي با شيوه هاي خود اشتغالي

3

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

4

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

5

1117084

آمار و احتمالات

6

1117085

آمار2

7

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

8

1233029

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

9

1121022

اصول تبديل و نگهداري فرآورده هاي كشاورزي

10

1121018

اصول ترويج و آموزش كشاورزي

11

1121038

اقتصاد ايران

12

1121020

اقتصاد توسعه كشاورزي

13

1121014

اقتصاد توليد كشاورزي

14

1121024

اقتصاد رياضي

15

1121033

اقتصاد سنجي

16

1121009

اقتصاد كشاورزي

17

1121036

اقتصاد كلان1

18

1121037

اقتصاد كلان2

19

1121023

اقتصاد و مديريت منابع طبيعي

20

1221025

اقتصادخرد1

21

1233025

اندیشه اسلامی 1

22

1233026

اندیشه اسلامی2

23

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

24

1220424

انقلاب اسلامی ایران

25

1121027

بازاريابي محصولات كشاورزي

26

1121010

باغباني عمومي

27

1121039

پول و بانكداري

28

1121032

تجارت بين المللي محصولات كشاورزي

29

1215431

تربیت بدنی

30

1215150

تربیت بدنی 1

31

1215151

تربیت بدنی2

32

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

33

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

34

1121025

تهيه و ارزيابي طرح هاي كشاورزي

35

1121013

جامعه شناسي روستايي

36

1121021

حسابداري واحدهاي كشاورزي

37

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

38

1121004

خاك شناسي عمومي

39

1121031

دامپروري عمومي

40

1233044

دانش خانواده و جمعیت

41

1121029

روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي

42

1111115

رياضي1

43

1111116

رياضي2

44

1212255

زبان خارجه

45

1121041

زراعت خصوصي

46

1121005

زراعت عمومي

47

1121026

سياست كشاورزي

48

1114092

شيمي عمومي

49

1121035

طرح آزمايشهاي كشاورزي

50

1213209

فارسی عمومی

51

1229127

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

52

1211410

فلسفه اخلاق

53

1113111

فيزيك عمومي

54

1115215

كاربرد كامپيوتر در اقتصاد كشاورزي

55

1121012

كشاورزي پايدار

56

1121043

گياه شناسي عمومي

57

1121006

ماشين هاي كشاورزي

58

1212165

متون زبان خارجي اقتصاد كشاورزي

59

1121003

مديريت آفات و بيماريهاي گياهي

60

1121040

مديريت منابع آبي

61

1121028

مديريت واحدهاي زراعي و دامي

62

1121017

مساحي و نقشه برداري

63

1215432

ورزش1


به ما امتیاز دهید: