شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
اقتصاد کشاورزی تجمیع

ردیفکد درسنام درس

1

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

2

1121008

آشنایی با شیوه های خوداشتغالی

3

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

4

1121064

آفات و بیماری های گیاهی

5

1121049

آمار و احتمالات و کاربرد آن درکشاورزی

6

1117085

آمار2

7

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

8

1121066

ابخیزداری و حفاظت آب و خاک

9

1121058

ابیاری عمومی

10

1233029

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

11

1121060

اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی

12

1121051

اصول اقتصاد کشاورزی

13

1121020

اقتصاد توسعه کشاورزی

14

1121014

اقتصاد تولید کشاورزی

15

1221025

اقتصاد خرد1

16

1121024

اقتصاد ریاضی

17

1121023

اقتصاد و مدیریت منابع طبیعی

18

1121036

اقتصاد کلان1

19

1121033

اقتصادسنجی

20

1121037

اقتصادکلان2

21

1233025

اندیشه اسلامی 1

22

1233026

اندیشه اسلامی2

23

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

24

1220424

انقلاب اسلامی ایران

25

1121027

بازاریابی محصولات کشاورزی

26

1121061

باغبانی عمومی

27

1411003

بیمه محصولات کشاورزی

28

1121032

تجارت بین المللی محصولات کشاورزی

29

1215431

تربیت بدنی

30

1215150

تربیت بدنی 1

31

1215151

تربیت بدنی2

32

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

33

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

34

1121025

تهیه و ارزیابی طرحهای کشاورزی

35

1121013

جامعه شناسی روستایی

36

1121055

جنگلداری

37

1121021

حسابداری واحدهای کشاورزی

38

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

39

1121047

خاک شناسی عمومی

40

1121053

دامپروری عمومی

41

1233044

دانش خانواده و جمعیت

42

1121029

روشهای تحقیق در اقتصاد کشاورزی

43

1111116

ریاضی2

44

1111115

ریاضیات عمومی1

45

1225009

زبان تخصصی

46

1212255

زبان خارجه

47

1121005

زراعت عمومی

48

1121026

سیاست کشاورزی

49

1121050

شناخت محیط زیست

50

1114093

شیمی عمومی

51

1411001

طرح آزمایشهای کشاورزی

52

1213209

فارسی عمومی

53

1229127

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

54

1211410

فلسفه اخلاق

55

1113112

فیزیک عمومی

56

1121043

گیاه شناسی عمومی

57

1121056

ماشین های کشاورزی

58

1411058

مبانی کشاورزی پایدار

59

1411007

مدیریت واحدهای زراعی و دامی

60

1121063

مرتعداری

61

1121045

هوا و اقلیم شناسی کشاورزی

62

1215432

ورزش1

63

1115215

کاربرد کامپیوتر در اقتصاد کشاورزی


به ما امتیاز دهید: