شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
اقتصاد کشاورزی ورودی 93و94

ردیفکد درسنام درس

1

1413038

آبیاری عمومی

2

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

3

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

4

1117196

آمار و احتمالات

5

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

6

1233029

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

7

1413042

اصول اقتصاد تعاون

8

1213028

اصول بیمه کشاورزی

9

1413025

اصول حسابداری در واحدهای کشاورزی

10

1413044

اقتصاد توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

11

1413021

اقتصاد تولید کشاورزی

12

1221198

اقتصاد خرد 2

13

1221200

اقتصاد ریاضی

14

1221201

اقتصاد سنجی

15

1221197

اقتصاد کلان 1

16

1221196

اقتصادخرد 1

17

1221202

اقتصادکلان 2

18

1233025

اندیشه اسلامی1

19

1233026

اندیشه اسلامی2

20

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

21

1220424

انقلاب اسلامی ایران

22

1413023

بازاریابی محصولات کشاورزی و منابع طبیعی

23

1413032

باغبانی عمومی

24

1215431

تربیت بدنی

25

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

26

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

27

1413040

تهیه و ارزیابی اقتصادی طرح های کشاورزی و منابع طبیعی

28

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

29

1413033

حقوق کشاورزی و منابع طبیعی

30

1414003

خاک شناسی عمومی

31

1411511

دامپروری عمومی

32

1233044

دانش خانواده و جمعیت

33

1413047

روش های تحقیق در اقتصاد کشاورزی

34

1111116

ریاضیات 2

35

1111479

ریاضیات عمومی1

36

1212255

زبان انگلیسی

37

1213209

زبان فارسی

38

1413037

سیاست کشاورزی

39

1114316

شیمی عمومی

40

1229127

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

41

1211410

فلسفه اخلاق با تکیه برمباحث تربیتی

42

1113111

فیزیک عمومی

43

1414001

گیاه شناسی 1

44

1413035

مبانی ترویج و آموزش کشاورزی

45

1214090

مدیریت مالی

46

1413036

مدیریت واحدهای کشاورزی

47

1215432

ورزش1

48

1413039

کاربرد کامپیوتر در اقتصاد کشاورزی


به ما امتیاز دهید: