شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

مدیریت دولتی ورودی 94 و بعد


اقتصاد کلان

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1221006
اقتصاد کلان

96-97-نیمسال-اول

1000 تومان
1221006
اقتصاد کلان

95-96-نیمسال-دوم

1000 تومان
1221006
اقتصاد کلان

95-96-نیمسال-اول

1000 تومان
1221006
اقتصاد کلان

94-95-نیمسال-دوم

500 تومان
1221006
اقتصاد کلان

94-95-نیمسال-اول

500 تومان
1221006
اقتصاد کلان

93-94-نیمسال-دوم

0 تومان
1221006
اقتصاد کلان

93-94-نیمسال-اول

0 تومان
1221006
اقتصاد کلان

92-93-نیمسال-دوم

0 تومان
1221006
اقتصاد کلان

92-93-نیمسال-اول

0 تومان
1221006
اقتصاد کلان

91-92-نیمسال-دوم

0 تومان
1221006
اقتصاد کلان

91-92-نیمسال-اول

0 تومان

به ما امتیاز دهید: