شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
الهيات اديان و عرفان

ردیفکد درسنام درس

1

1220037

آشنايي با اديان بزرگ

2

1220145

آشنايي با تاريخ و روشهاي تفسير قرآن

3

1220139

آشنايي با علوم قرآن و حديث

4

1220137

آشنايي با فقه

5

1220151

آشنايي با كليات علم كلام

6

1220169

آشنايي باسنتهاي عرفاني غير اسلامي

7

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

8

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

9

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

10

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

11

1220158

اديان ابتدايي و قديم

12

1220168

اديان ايران پيش از اسلام1

13

1220157

اديان ايران پيش از اسلام2

14

1220160

اديان هند1

15

1220164

اديان هند2

16

1233030

اندیشه اسلامی 1

17

1233031

اندیشه اسلامی2

18

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

19

1220434

انقلاب اسلامی ایران

20

1220285

تاريخ تحليلي صدر اسلام

21

1220147

تاريخ تصوف1

22

1220153

تاريخ تصوف2

23

1220162

تاريخ فرق اسلامي1

24

1220166

تاريخ فرق اسلامي2

25

1220113

تاريخ فلسفه اسلامي1

26

1220616

تاريخ فلسفه اسلامي2

27

1220205

تاريخ فلسفه غرب1

28

1220116

تاريخ فلسفه غرب2

29

1215427

تربیت بدنی

30

1215152

تربیت بدنی 1

31

1215153

تربیت بدنی2

32

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

33

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

34

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

35

1233043

دانش خانواده و جمعیت

36

1220171

دين بودا

37

1220161

دين خاور دور

38

1220172

دين يهود

39

1220136

روش تحقيق در علوم اسلامي

40

1220149

روشهاي مطالعات ديني1

41

1220273

روشهاي مطالعات ديني2

42

1220018

زبان تخصصي1

43

1220025

زبان تخصصي2

44

1212256

زبان خارجه

45

1220143

سيري در نهج البلاغه

46

1220131

صرف1

47

1220132

صرف2

48

1220152

عرفان عملي

49

1220146

عرفان نظري

50

1220080

علوم بلاغي

51

1213210

فارسی عمومی

52

1229128

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

53

1211411

فلسفه اخلاق

54

1220173

فلسفه دين

55

1220140

قرائت و درك متون عربي

56

1220033

كلام1

57

1220040

كلام2

58

1220144

كليات عرفان اسلامي

59

1220138

كليات فلسفه اسلامي

60

1220023

مبادی فقه و اصول

61

1220150

متون ديني به زبان خارجي1

62

1220156

متون ديني به زبان خارجي2

63

1220159

متون ديني به زبان خارجي3

64

1220167

متون عرفاني به زبان خارجي1

65

1220170

متون عرفاني به زبان خارجي2

66

1220163

متون عرفاني عربي1

67

1220165

متون عرفاني عربي2

68

1220148

متون عرفاني فارسي1

69

1220154

متون عرفاني فارسي2

70

1220174

مسيحيت

71

1220019

منطق1

72

1220028

منطق2

73

1220142

مهارتهاي ترجمه

74

1220133

نحوكاربردي1

75

1220141

نحوكاربردي4

76

1220134

نحوكاربردی2

77

1220135

نحوکاربردی3

78

1215428

ورزش1


به ما امتیاز دهید: