شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
الهيات تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي

ردیفکد درسنام درس

1

1220037

آشنايي با اديان بزرگ

2

1220145

آشنايي با تاريخ و روشهاي تفسير قرآن

3

1220139

آشنايي با علوم قرآن و حديث

4

1220137

آشنايي با فقه

5

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

6

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

7

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

8

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

9

1233030

اندیشه اسلامی 1

10

1233031

اندیشه اسلامی2

11

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

12

1220434

انقلاب اسلامی ایران

13

1220266

تاريخ آموزش و پرورش در اسلام

14

1220248

تاريخ اسلام از آغاز خلافت عباسي تا سقوط بغداد

15

1220255

تاريخ اسلام از سقوط بغداد تا تاسيس دولت صفويه

16

1220243

تاريخ اسلام از وفات پيامبر تا سقوط بني اميه

17

1220263

تاريخ اسلام در شبهه قاره هند

18

1220249

تاريخ اسلام در مصر و شام

19

1220250

تاريخ اسلام در مغرب و اندلس

20

1220285

تاريخ تحليلي صدر اسلام

21

1220252

تاريخ تشكيلات اسلامي1

22

1220257

تاريخ تشكيلات اسلامي2

23

1229010

تاريخ تشيع

24

1220387

تاريخ صفويه

25

1220267

تاريخ عثمانيان

26

1220261

تاريخ علوم در اسلام 3

27

1220245

تاريخ علوم در اسلام1

28

1220256

تاريخ علوم در اسلام2

29

1220242

تاريخ نگاري در اسلام

30

1220247

تاريخ هنرهاي اسلامي1

31

1220251

تاريخ هنرهاي اسلامي2

32

1215427

تربیت بدنی

33

1215152

تربیت بدنی 1

34

1215153

تربیت بدنی2

35

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

36

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

37

1220265

جامعه شناسي تاريخي

38

1220277

جغرافياي تاريخي اسلام1

39

1220264

جغرافياي تاريخي اسلام2

40

1220279

جهان اسلام غرب و استعمار

41

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

42

1220269

خطوط و كتيبه هاي اسلامي

43

1233043

دانش خانواده و جمعیت

44

1220136

روش تحقيق در علوم اسلامي

45

1220018

زبان تخصصي1

46

1220025

زبان تخصصي2

47

1220043

زبان تخصصي3

48

1212256

زبان خارجه

49

1220143

سيري در نهج البلاغه

50

1220245

شناخت منابع تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي

51

1220131

صرف1

52

1220132

صرف2

53

1220080

علوم بلاغی

54

1213210

فارسی عمومی

55

1229128

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

56

1220275

فرهنگ و تمدن مسلمانان در كشورهاي غير مسلمان

57

1211411

فلسفه اخلاق

58

1220140

قرائت و درك متون عربي

59

1220033

كلام1

60

1220040

كلام2

61

1220144

كليات عرفان اسلامي

62

1220246

كليات فرهنگ و تمئدن اسلامي

63

1220138

كليات فلسفه اسلامي

64

1220023

مبادی فقه و اصول

65

1220276

متون تاريخي و جغرافيايي به زبان عربي

66

1220244

متون تاريخي و جغرافيايي به زبان فارسي

67

1220258

مطالعات اسلامي در غرب

68

1220019

منطق1

69

1220028

منطق2

70

1220142

مهارتهاي ترجمه

71

1220141

نحو کاربردی4

72

1220133

نحوكاربردي1

73

1220134

نحوكاربردی2

74

1220135

نحوکاربردی 3

75

1215428

ورزش1

76

1220262

وضع كنوني جهان اسلام1

77

1220268

وضع كنوني جهان اسلام2


به ما امتیاز دهید: