شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
الهيات علوم قرآن و حديث

ردیفکد درسنام درس

1

1220037

آشنايي با اديان بزرگ

2

1220145

آشنايي با تاريخ و روشهاي تفسير قرآن

3

1220139

آشنايي با علوم قرآن و حديث

4

1220137

آشنايي با فقه

5

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

6

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

7

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

8

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

9

1233030

اندیشه اسلامی 1

10

1233031

اندیشه اسلامی2

11

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

12

1220434

انقلاب اسلامی ایران

13

1220182

اهل البيت در قرآن و حديث

14

1220193

بلاغت قران1

15

1220195

بلاغت قران2

16

1220198

تاثير قران در پيدايش علوم زبان عربي

17

1220285

تاريخ تحليلي صدر اسلام

18

1220099

تاريخ تفسيرقرآن1

19

1220105

تاريخ تفسيرقرآن2

20

1220102

تاريخ حديث

21

1220096

تاريخ قرآن1

22

1220098

تاريخ قرآن2

23

1215427

تربیت بدنی

24

1215152

تربیت بدنی 1

25

1215153

تربیت بدنی2

26

1220177

تفسير ترتيبي قران كريم1

27

1220181

تفسير ترتيبي قران كريم2

28

1220185

تفسير ترتيبي قران كريم3

29

1220189

تفسير ترتيبي قران كريم4

30

1220191

تفسيرموضوعي قران1

31

1220194

تفسيرموضوعي قران2

32

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

33

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

34

1220196

جوامع حديثي

35

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

36

1233043

دانش خانواده و جمعیت

37

1220097

درايه الحديث

38

1220136

روش تحقيق در علوم اسلامي

39

1220018

زبان تخصصي1

40

1220025

زبان تخصصي2

41

1220464

زبان تخصصي3

42

1212256

زبان خارجه

43

1220143

سيري در نهج البلاغه

44

1220199

شناخت ادعيه اهل البيت

45

1220188

شناخت نهج البلاغه1

46

1220192

شناخت نهج البلاغه2

47

1220131

صرف1

48

1220132

صرف2

49

1220080

علوم بلاغی

50

1220176

علوم قرآني1

51

1220180

علوم قرآني2

52

1220184

علوم قرآني3

53

1220190

علوم قرآني4

54

1213210

فارسی عمومی

55

1229128

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

56

1220053

فقه الحديث1

57

1220057

فقه الحديث2

58

1211411

فلسفه اخلاق

59

1220186

قرائت و درك متون تفسيري

60

1220140

قرائت و درك متون عربي

61

1220197

قران و خاورشناسان

62

1220033

كلام1

63

1220040

كلام2

64

1220144

كليات عرفان اسلامي

65

1220187

كليات علم رجال

66

1220138

كليات فلسفه اسلامي

67

1220023

مبادی فقه و اصول

68

1220183

مباني نقد و فهم حديث

69

1220178

مفردات قران

70

1220175

مكاتب و روشهاي تفسير قرآن 1

71

1220179

مكاتب و روشهاي تفسير قرآن 2

72

1220019

منطق1

73

1220028

منطق2

74

1220142

مهارتهاي ترجمه

75

1220141

نحو کاربردی4

76

1220133

نحوكاربردي1

77

1220134

نحوكاربردی2

78

1220135

نحوکاربردی3

79

1215428

ورزش1


به ما امتیاز دهید: