شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
الهيات فقه و مباني حقوق اسلامي

ردیفکد درسنام درس

1

1220037

آشنايي با اديان بزرگ

2

1220145

آشنايي با تاريخ و روشهاي تفسير قرآن

3

1220139

آشنايي با علوم قرآن و حديث

4

1220137

آشنايي با فقه

5

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

6

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

7

1220231

آيات الا حكام

8

1220238

آيين دادرسي كيفري

9

1220234

آيين دادرسي مدني

10

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

11

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

12

1220079

اصول فقه1

13

1220087

اصول فقه2

14

1220230

اصول فقه3

15

1220282

اصول فقه4

16

1233030

اندیشه اسلامی 1

17

1233031

اندیشه اسلامی2

18

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

19

1220434

انقلاب اسلامی ایران

20

1220285

تاريخ تحليلي صدر اسلام

21

1220229

تاريخ فقه و فقها

22

1215427

تربیت بدنی

23

1215152

تربیت بدنی 1

24

1215153

تربیت بدنی2

25

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

26

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

27

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

28

1220281

حقوق بین الملل عمومی و خصوصی

29

1220232

حقوق تجارت1

30

1220235

حقوق تجارت2

31

1220092

حقوق تطبيقي

32

1220239

حقوق ثبت

33

1220077

حقوق جزاي خصوصي اسلام

34

1220085

حقوق جزاي عمومي اسلام

35

1220236

حقوق كار

36

1233043

دانش خانواده و جمعیت

37

1220136

روش تحقيق در علوم اسلامي

38

1220018

زبان تخصصي1

39

1220025

زبان تخصصي2

40

1220463

زبان تخصصي3

41

1212256

زبان خارجه

42

1220143

سيري در نهج البلاغه

43

1220131

صرف1

44

1220132

صرف2

45

1220080

علوم بلاغی

46

1213210

فارسی عمومی

47

1229128

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

48

1220233

فقه تطبيقي1

49

1220240

فقه تطبيقي2

50

1220569

فقه1

51

1220570

فقه2

52

1220571

فقه3

53

1220572

فقه4

54

1220237

فقه5

55

1220283

فقه6

56

1211411

فلسفه اخلاق

57

1220284

فلسفه فقه

58

1220140

قرائت و درك متون عربي

59

1220225

قواعد فقه1

60

1220227

قواعد فقه2

61

1220033

كلام1

62

1220040

كلام2

63

1220093

كليات حقوق

64

1220144

كليات عرفان اسلامي

65

1220138

كليات فلسفه اسلامي

66

1220228

مباحثي ازحقوق مدني

67

1220023

مبادي فقه و اصول

68

1220019

منطق1

69

1220028

منطق2

70

1220142

مهارتهاي ترجمه

71

1220141

نحو کاربردی4

72

1220133

نحوكاربردي1

73

1220134

نحوكاربردی2

74

1220135

نحوکاربردی3

75

1215428

ورزش1


به ما امتیاز دهید: