شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
الهیات ادیان و عرفان

ردیفکد درسنام درس

1

1220037

آشنایی با ادیان بزرگ

2

1220145

آشنایی با تاریخ و روشهای تفسیر قرآن

3

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

4

1220139

آشنایی با علوم قرآن و حدیث

5

1220137

آشنایی با فقه

6

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

7

1220151

آشنایی با کلیات علم کلام

8

1220169

آشنایی باسنتهای عرفانی غیر اسلامی

9

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

10

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

11

1220158

ادیان ابتدایی و قدیم

12

1220168

ادیان ایران پیش از اسلام1

13

1220157

ادیان ایران پیش از اسلام2

14

1220160

ادیان هند1

15

1220164

ادیان هند2

16

1233030

اندیشه اسلامی 1

17

1233031

اندیشه اسلامی2

18

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

19

1220434

انقلاب اسلامی ایران

20

1220285

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

21

1220147

تاریخ تصوف1

22

1220153

تاریخ تصوف2

23

1220162

تاریخ فرق اسلامی1

24

1220166

تاریخ فرق اسلامی2

25

1220113

تاریخ فلسفه اسلامی1

26

1220616

تاریخ فلسفه اسلامی2

27

1220205

تاریخ فلسفه غرب1

28

1220116

تاریخ فلسفه غرب2

29

1215427

تربیت بدنی

30

1215152

تربیت بدنی 1

31

1215153

تربیت بدنی2

32

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

33

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

34

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

35

1233043

دانش خانواده و جمعیت

36

1220171

دین بودا

37

1220161

دین خاور دور

38

1220172

دین یهود

39

1220136

روش تحقیق در علوم اسلامی

40

1220149

روشهای مطالعات دینی1

41

1220273

روشهای مطالعات دینی2

42

1220018

زبان تخصصی1

43

1220025

زبان تخصصی2

44

1212256

زبان خارجه

45

1220143

سیری در نهج البلاغه

46

1220131

صرف1

47

1220132

صرف2

48

1220152

عرفان عملی

49

1220146

عرفان نظری

50

1220080

علوم بلاغی

51

1213210

فارسی عمومی

52

1229128

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

53

1211411

فلسفه اخلاق

54

1220173

فلسفه دین

55

1220140

قرائت و درک متون عربی

56

1220023

مبادی فقه و اصول

57

1220150

متون دینی به زبان خارجی1

58

1220156

متون دینی به زبان خارجی2

59

1220159

متون دینی به زبان خارجی3

60

1220167

متون عرفانی به زبان خارجی1

61

1220170

متون عرفانی به زبان خارجی2

62

1220163

متون عرفانی عربی1

63

1220165

متون عرفانی عربی2

64

1220148

متون عرفانی فارسی1

65

1220154

متون عرفانی فارسی2

66

1220174

مسیحیت

67

1220019

منطق1

68

1220028

منطق2

69

1220142

مهارتهای ترجمه

70

1220133

نحوکاربردی1

71

1220134

نحوکاربردی2

72

1220135

نحوکاربردی3

73

1220141

نحوکاربردی4

74

1215428

ورزش1

75

1220033

کلام1

76

1220040

کلام2

77

1220144

کلیات عرفان اسلامی

78

1220138

کلیات فلسفه اسلامی


به ما امتیاز دهید: