شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
برق الكترونيك

ردیفکد درسنام درس

1

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1117177

آمار و احتمالات مهندسي

4

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

5

1233029

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

6

1319013

الكترومغناطيس

7

1319045

الكترونيك صنعتي

8

1319019

الكترونيك1

9

1319023

الكترونيك2

10

1319061

الكترونيك3

11

1319098

اندازه گيري الكترونيك

12

1319012

اندازه گيري الكتريكي

13

1233025

اندیشه اسلامی 1

14

1233026

اندیشه اسلامی2

15

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

16

1220424

انقلاب اسلامی ایران

17

1319049

بررسي سيستم هاي قدرت 1

18

1511074

برنامه سازي كامپيوتر

19

1319088

تاسيسات الكترونيك

20

1319022

تجزيه و تحليل سيستم ها

21

1215431

تربیت بدنی

22

1215150

تربیت بدنی 1

23

1215151

تربیت بدنی2

24

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

25

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

26

1319081

تكنيك پالس

27

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

28

1233044

دانش خانواده و جمعیت

29

1111407

رياضي 1

30

1111411

رياضي مهندسي

31

1111408

رياضي2

32

1319024

زبان تخصصي

33

1212255

زبان خارجه

34

1319108

سيستم تلويزيون

35

1319048

سيستم هاي كنترل خطي

36

1213209

فارسی عمومی

37

1229127

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

38

1211410

فلسفه اخلاق

39

1319080

فيزيك الكترونيك

40

1113280

فيزيك مدرن

41

1113258

فيزيك1

42

1113259

فيزيك2

43

1314044

كنترل پروژه

44

1319060

گزارش نويسي فني

45

1319017

ماشين هاي الكتريكي1

46

1319050

ماشين هاي الكتريكي2

47

1511075

محاسبات عددي

48

1319056

مخابرات 1

49

1319011

مدارهاي الكتريكي1

50

1319018

مدارهاي الكتريكي2

51

1319068

مدارهاي مخابراتي

52

1511077

مدارهاي منطقي

53

1111409

معادلات ديفرانسيل

54

1511092

معماري كامپيوتر

55

1511093

ميكروپروسسورها

56

1319026

نقشه كشي صنعتي

57

1215432

ورزش1


به ما امتیاز دهید: