شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
برق الکترونیک

ردیفکد درسنام درس

1

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1117177

آمار و احتمالات مهندسی

4

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

5

1233029

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

6

1319013

الکترومغناطیس

7

1319045

الکترونیک صنعتی

8

1319019

الکترونیک1

9

1319023

الکترونیک2

10

1319061

الکترونیک3

11

1319098

اندازه گیری الکترونیک

12

1319012

اندازه گیری الکتریکی

13

1233025

اندیشه اسلامی 1

14

1233026

اندیشه اسلامی2

15

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

16

1220424

انقلاب اسلامی ایران

17

1319049

بررسی سیستم های قدرت 1

18

1319099

بررسی طراحی سیستم های الکترونیک

19

1511074

برنامه سازی کامپیوتر

20

1319088

تاسیسات الکترونیک

21

1319022

تجزیه و تحلیل سیستم ها

22

1215431

تربیت بدنی

23

1215150

تربیت بدنی 1

24

1215151

تربیت بدنی2

25

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

26

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

27

1319081

تکنیک پالس

28

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

29

1233044

دانش خانواده و جمعیت

30

1111407

ریاضی 1

31

1111411

ریاضی مهندسی

32

1111408

ریاضی2

33

1319024

زبان تخصصی

34

1212255

زبان خارجه

35

1319108

سیستم تلویزیون

36

1319048

سیستم های کنترل خطی

37

1213209

فارسی عمومی

38

1229127

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

39

1211410

فلسفه اخلاق

40

1319080

فیزیک الکترونیک

41

1113280

فیزیک مدرن

42

1113258

فیزیک1

43

1113259

فیزیک2

44

1319060

گزارش نویسی فنی

45

1319017

ماشین های الکتریکی1

46

1319050

ماشین های الکتریکی2

47

1511075

محاسبات عددی

48

1319056

مخابرات 1

49

1319011

مدارهای الکتریکی1

50

1319018

مدارهای الکتریکی2

51

1319068

مدارهای مخابراتی

52

1511077

مدارهای منطقی

53

1111409

معادلات دیفرانسیل

54

1511092

معماری کامپیوتر

55

1511093

میکروپروسسورها

56

1319026

نقشه کشی صنعتی

57

1215432

ورزش1

58

1314044

کنترل پروژه


به ما امتیاز دهید: