شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
برق قدرت

ردیفکد درسنام درس

1

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1117177

آمار و احتمالات مهندسي

4

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

5

1233029

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

6

1511041

اصول ميكروكامپيوترها

7

1319013

الكترومغناطيس

8

1319045

الكترونيك صنعتي

9

1319019

الكترونيك1

10

1319023

الكترونيك2

11

1319012

اندازه گيري الكتريكي

12

1233025

اندیشه اسلامی 1

13

1233026

اندیشه اسلامی2

14

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

15

1220424

انقلاب اسلامی ایران

16

1319049

بررسي سيستم هاي قدرت 1

17

1319085

بررسي سيستم هاي قدرت2

18

1511074

برنامه سازي كامپيوتر

19

1319088

تاسيسات الكتريكي

20

1319022

تجزيه و تحليل سيستم ها

21

1215431

تربیت بدنی

22

1215150

تربیت بدنی 1

23

1215151

تربیت بدنی2

24

1315294

ترموديناميك

25

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

26

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

27

1319078

توليد نيروگاه

28

1319079

حفاظت و رله ها

29

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

30

1233044

دانش خانواده و جمعیت

31

1111407

رياضي 1

32

1111411

رياضي مهندسي

33

1111408

رياضي2

34

1319024

زبان تخصصي

35

1212255

زبان خارجه

36

1319048

سيستم هاي كنترل خطي

37

1319090

طرح خطوط هوايي انتقال انرژي

38

1319077

عايقها و فشار قوي

39

1213209

فارسی عمومی

40

1229127

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

41

1211410

فلسفه اخلاق

42

1113258

فيزيك1

43

1113259

فيزيك2

44

1314044

كنترل پروژه

45

1319060

گزارش نويسي فني

46

1319017

ماشين هاي الكتريكي1

47

1319050

ماشين هاي الكتريكي2

48

1319076

ماشين هاي الكتريكي3

49

1319105

ماشين هاي مخصوص

50

1511075

محاسبات عددي

51

1319056

مخابرات 1

52

1319011

مدارهاي الكتريكي1

53

1319018

مدارهاي الكتريكي2

54

1511077

مدارهاي منطقي

55

1111409

معادلات ديفرانسيل

56

1319026

نقشه كشي صنعتي

57

1215432

ورزش1


به ما امتیاز دهید: