شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
برق قدرت

ردیفکد درسنام درس

1

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1117177

آمار و احتمالات مهندسی

4

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

5

1233029

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

6

1511041

اصول میکروکامپیوترها

7

1319013

الکترومغناطیس

8

1319045

الکترونیک صنعتی

9

1319019

الکترونیک1

10

1319023

الکترونیک2

11

1319012

اندازه گیری الکتریکی

12

1233025

اندیشه اسلامی 1

13

1233026

اندیشه اسلامی2

14

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

15

1220424

انقلاب اسلامی ایران

16

1319049

بررسی سیستم های قدرت 1

17

1319085

بررسی سیستم های قدرت2

18

1511074

برنامه سازی کامپیوتر

19

1319088

تاسیسات الکتریکی

20

1319022

تجزیه و تحلیل سیستم ها

21

1215431

تربیت بدنی

22

1215150

تربیت بدنی 1

23

1215151

تربیت بدنی2

24

1315294

ترمودینامیک

25

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

26

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

27

1319078

تولید نیروگاه

28

1319079

حفاظت و رله ها

29

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

30

1233044

دانش خانواده و جمعیت

31

1111407

ریاضی 1

32

1111411

ریاضی مهندسی

33

1111408

ریاضی2

34

1319024

زبان تخصصی

35

1212255

زبان خارجه

36

1319048

سیستم های کنترل خطی

37

1319089

طرح پست هاو فشار قوی پروژه

38

1319090

طرح خطوط هوایی انتقال انرژی

39

1319077

عایقها و فشار قوی

40

1213209

فارسی عمومی

41

1229127

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

42

1211410

فلسفه اخلاق

43

1113258

فیزیک1

44

1113259

فیزیک2

45

1319060

گزارش نویسی فنی

46

1319017

ماشین های الکتریکی1

47

1319050

ماشین های الکتریکی2

48

1319076

ماشین های الکتریکی3

49

1319105

ماشین های مخصوص

50

1511075

محاسبات عددی

51

1319056

مخابرات 1

52

1319011

مدارهای الکتریکی1

53

1319018

مدارهای الکتریکی2

54

1511077

مدارهای منطقی

55

1111409

معادلات دیفرانسیل

56

1319026

نقشه کشی صنعتی

57

1215432

ورزش1

58

1314044

کنترل پروژه


به ما امتیاز دهید: