شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
برق كنترل

ردیفکد درسنام درس

1

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1117177

آمار و احتمالات مهندسي

4

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

5

1233029

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

6

1511041

اصول ميكرو كامپيوترها

7

1319013

الكترومغناطيس

8

1319045

الكترونيك صنعتي

9

1319019

الكترونيك1

10

1319023

الكترونيك2

11

1319012

اندازه گيري الكتريكي

12

1233025

اندیشه اسلامی 1

13

1233026

اندیشه اسلامی2

14

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

15

1220424

انقلاب اسلامی ایران

16

1319049

بررسي سيستم هاي قدرت 1

17

1511074

برنامه سازي كامپيوتر

18

1319088

تاسيسات الكتريكي

19

1319022

تجزيه و تحليل سيستم ها

20

1215431

تربیت بدنی

21

1215150

تربیت بدنی 1

22

1215151

تربیت بدنی2

23

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

24

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

25

1111435

جبر خطي

26

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

27

1233044

دانش خانواده و جمعیت

28

1111407

رياضي 1

29

1111411

رياضي مهندسي

30

1111408

رياضي2

31

1319024

زبان تخصصي

32

1212255

زبان خارجه

33

1319058

سيستم هاي كنترل پيشرفته

34

1319048

سيستم هاي كنترل خطي

35

1511088

شبكه هاي كامپيوتري

36

1213209

فارسی عمومی

37

1229127

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

38

1211410

فلسفه اخلاق

39

1113258

فيزيك1

40

1113259

فيزيك2

41

1314044

كنترل پروژه

42

1319060

گزارش نويسي فني

43

1319017

ماشين هاي الكتريكي1

44

1319050

ماشين هاي الكتريكي2

45

1111436

مباني تحقيق در عمليات

46

1511075

محاسبات عددي

47

1319056

مخابرات 1

48

1319011

مدارهاي الكتريكي1

49

1319018

مدارهاي الكتريكي2

50

1511077

مدارهاي منطقي

51

1111409

معادلات ديفرانسيل

52

1319026

نقشه كشي صنعتي

53

1215432

ورزش1


به ما امتیاز دهید: