شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
برق مهندسي پزشكي بيوالكترونيك

ردیفکد درسنام درس

1

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1318033

آمار حياتي

4

1318019

آناتومي و فيزيولوژي عمومي

5

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

6

1233029

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

7

1318014

اصول توانبخشي و وسايل و ودستگاه

8

1318078

اصول سيستمهاي راديولوژي و راديو ترابي

9

1318007

اصول و كليات مديريت خدمات بهداشتي

10

1319045

الكترونيك صنعتي

11

1319019

الكترونيك1

12

1319023

الكترونيك2

13

1319012

اندازه گيري الكتريكي

14

1233025

اندیشه اسلامی 1

15

1233026

اندیشه اسلامی2

16

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

17

1220424

انقلاب اسلامی ایران

18

1511074

برنامه سازي كامپيوتر

19

1318012

بهداشت عمومي

20

1318015

بيوفيزيك و بيو شيمي

21

1319022

تجزيه و تحليل سيستمها

22

1318050

تجهيزات عمومي بيمارستان ها و كلنيكهاي پزشكي

23

1215431

تربیت بدنی

24

1215150

تربیت بدنی 1

25

1215151

تربیت بدنی2

26

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

27

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

28

1318020

حفاظت از تاسيسات و جلوگيري از خطرات جريان هاي الكتريكي

29

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

30

1233044

دانش خانواده و جمعیت

31

1111407

رياضي 1

32

1111411

رياضي مهندسي

33

1111408

رياضي2

34

1319024

زبان تخصصي

35

1212255

زبان خارجه

36

1319048

سيستم هاي كنترل خطي

37

1213209

فارسی عمومی

38

1229127

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

39

1211410

فلسفه اخلاق

40

1113259

فيزيك 2

41

1113258

فيزيك1

42

1314044

كنترل پروژه

43

1319060

گزارش نويسي فني

44

1319124

ماشين هاي الكتريكي مستقيم و متناوب و آز

45

1319011

مدارهاي الكتريكي1

46

1319018

مدارهاي الكتريكي2

47

1511077

مدارهاي منطقي

48

1111409

معادلات ديفرانسيل

49

1511092

معماري كامپيوتر

50

1318017

مقدمه اي بر مهندسي پزشكي

51

1318063

مقدمه اي بر مهندسي سيستم و شناخت

52

1511093

ميكروپروسسورها

53

1215432

ورزش1


به ما امتیاز دهید: