شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
برق مهندسی پزشکی بیوالکترونیک

ردیفکد درسنام درس

1

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1318033

آمار حیاتی

4

1318019

آناتومی و فیزیولوژی عمومی

5

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

6

1233029

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

7

1318014

اصول توانبخشی و وسایل و ودستگاه

8

1318078

اصول سیستمهای رادیولوژی و رادیو ترابی

9

1318007

اصول و کلیات مدیریت خدمات بهداشتی

10

1319045

الکترونیک صنعتی

11

1319019

الکترونیک1

12

1319023

الکترونیک2

13

1319012

اندازه گیری الکتریکی

14

1233025

اندیشه اسلامی 1

15

1233026

اندیشه اسلامی2

16

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

17

1220424

انقلاب اسلامی ایران

18

1511074

برنامه سازی کامپیوتر

19

1318012

بهداشت عمومی

20

1318015

بیوفیزیک و بیو شیمی

21

1319022

تجزیه و تحلیل سیستمها

22

1318050

تجهیزات عمومی بیمارستان ها و کلنیکهای پزشکی

23

1215431

تربیت بدنی

24

1215150

تربیت بدنی 1

25

1215151

تربیت بدنی2

26

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

27

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

28

1318020

حفاظت از تاسیسات و جلوگیری از خطرات جریان های الکتریکی

29

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

30

1233044

دانش خانواده و جمعیت

31

1318069

دستگاههای الکترومکانیکی و آزمایشگاهی پزشکی

32

1111407

ریاضی 1

33

1111411

ریاضی مهندسی

34

1111408

ریاضی2

35

1319024

زبان تخصصی

36

1212255

زبان خارجه

37

1319048

سیستم های کنترل خطی

38

1213209

فارسی عمومی

39

1229127

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

40

1211410

فلسفه اخلاق

41

1113259

فیزیک 2

42

1113258

فیزیک1

43

1319060

گزارش نویسی فنی

44

1319124

ماشین های الکتریکی مستقیم و متناوب و آز

45

1319011

مدارهای الکتریکی1

46

1319018

مدارهای الکتریکی2

47

1511077

مدارهای منطقی

48

1111409

معادلات دیفرانسیل

49

1511092

معماری کامپیوتر

50

1318021

مقدمه ای بر فیزیک پزشکی

51

1318017

مقدمه ای بر مهندسی پزشکی

52

1318063

مقدمه ای بر مهندسی سیستم و شناخت

53

1511093

میکروپروسسورها

54

1215432

ورزش1

55

1314044

کنترل پروژه


به ما امتیاز دهید: