شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
برق کنترل

ردیفکد درسنام درس

1

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1117177

آمار و احتمالات مهندسی

4

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

5

1319054

ابزار دقیق

6

1233029

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

7

1511041

اصول میکرو کامپیوترها

8

1319013

الکترومغناطیس

9

1319045

الکترونیک صنعتی

10

1319019

الکترونیک1

11

1319023

الکترونیک2

12

1319012

اندازه گیری الکتریکی

13

1233025

اندیشه اسلامی 1

14

1233026

اندیشه اسلامی2

15

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

16

1220424

انقلاب اسلامی ایران

17

1319049

بررسی سیستم های قدرت 1

18

1511074

برنامه سازی کامپیوتر

19

1319088

تاسیسات الکتریکی

20

1319022

تجزیه و تحلیل سیستم ها

21

1215431

تربیت بدنی

22

1215150

تربیت بدنی 1

23

1215151

تربیت بدنی2

24

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

25

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

26

1111435

جبر خطی

27

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

28

1233044

دانش خانواده و جمعیت

29

1111407

ریاضی 1

30

1111411

ریاضی مهندسی

31

1111408

ریاضی2

32

1319024

زبان تخصصی

33

1212255

زبان خارجه

34

1319058

سیستم های کنترل پیشرفته

35

1319048

سیستم های کنترل خطی

36

1511088

شبکه های کامپیوتری

37

1213209

فارسی عمومی

38

1229127

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

39

1211410

فلسفه اخلاق

40

1113258

فیزیک1

41

1113259

فیزیک2

42

1319060

گزارش نویسی فنی

43

1319017

ماشین های الکتریکی1

44

1319050

ماشین های الکتریکی2

45

1111436

مبانی تحقیق در عملیات

46

1511075

محاسبات عددی

47

1319056

مخابرات 1

48

1319011

مدارهای الکتریکی1

49

1319018

مدارهای الکتریکی2

50

1511077

مدارهای منطقی

51

1111409

معادلات دیفرانسیل

52

1319026

نقشه کشی صنعتی

53

1215432

ورزش1

54

1314044

کنترل پروژه

55

1319057

کنترل صنعتی


به ما امتیاز دهید: