شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

آمار و کاربردها


بهینه سازی غیر خطی

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1111401
بهینه سازی غیر خطی

96-97-نیمسال-اول

1000 تومان
1111401
بهینه سازی غیر خطی

95-96-نیمسال-دوم

1000 تومان
1111401
بهینه سازی غیر خطی

95-96-نیمسال-اول

1000 تومان
1111401
بهینه سازی غیر خطی

93-94-نیمسال-دوم

0 تومان
1111401
بهینه سازی غیر خطی

93-94-نیمسال-تابستان

0 تومان
1111401
بهینه سازی غیر خطی

92-93-نیمسال-دوم

0 تومان
1111401
بهینه سازی غیر خطی

92-93-نیمسال-اول

0 تومان
1111401
بهینه سازی غیر خطی

91-92-نیمسال-دوم

0 تومان
1111401
بهینه سازی غیر خطی

91-92-نیمسال-تابستان

0 تومان

به ما امتیاز دهید: