شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

صنایع تجمیع


تئوری صف و مدل های احتمالی

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1122026
تئوری صف و مدل های احتمالی

92-93-نیمسال-اول

0 تومان
1122026
تئوری صف و مدل های احتمالی

91-92-نیمسال-تابستان

0 تومان

به ما امتیاز دهید: