شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
تربيت بدني و علوم ورزشي

ردیفکد درسنام درس

1

1215033

آسيب شناسي ورزشي

2

1115014

آشنايي با كامپيوتر

3

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

4

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

5

1215001

آمادگي جسماني1

6

1215042

آمادگي جسماني2

7

1215003

آناتومي انسان

8

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

9

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

10

1211269

اصول فلسفه آموزش و پرورش

11

1211265

اصول و فنون مشاوره و راهنمايي

12

1215021

اصول و مباني تربيت بدني

13

1233030

اندیشه اسلامی 1

14

1233031

اندیشه اسلامی2

15

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

16

1220434

انقلاب اسلامی ایران

17

1215014

بدمینتون 1

18

1215018

بدمینتون 2

19

1215024

بسکتبال 1

20

1215035

بسکتبال 2

21

1215007

بهداشت ورزش

22

1215055

بهداشت ورزش

23

1215032

تاريخ تربيت بدني

24

1215037

تربيت بدني در مدارس

25

1215020

تربيت بدني و ورزش معلولين

26

1215427

تربیت بدنی

27

1215152

تربیت بدنی 1

28

1215153

تربیت بدنی2

29

1215004

تغذيه و ورزش

30

1215056

تغذیه ورزشی

31

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

32

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

33

1215005

تنیس رومیزی 1

34

1215030

تنیس رومیزی 2

35

1211266

توليد و كاربرد مواد آموزشي

36

1215011

حركات اصلاحي

37

1215008

حركت شناسي ورزشي

38

1215046

حرکت درمانی

39

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

40

1215044

حقوق ورزشی

41

1233043

دانش خانواده و جمعیت

42

1215010

دو میدانی 1

43

1215013

دو میدانی 2

44

1215012

رشد و تكامل حركتي

45

1217172

روانشناسي تربيتي

46

1217171

روانشناسي كودك ونوجوان

47

1211272

روش و فنون تدريس كليات

48

1111017

رياضيات پايه و مقدمات آمار

49

1215052

زبان تخصصی 1

50

1215185

زبان تخصصی 2

51

1212256

زبان خارجه

52

1112004

زيست شناسي

53

1215028

ژیمناستیک1

54

1215034

ژیمناستیک2

55

1211264

سنجش و اندازه گيري

56

1211115

سنجش و اندازه گيري در تربيت بدني

57

1215049

سنجش و اندازه گیری کاربردی

58

1215023

شنا1

59

1215031

شنا2

60

1114001

شيمي

61

1215047

علم تمرين

62

1215057

علم تمرین 1

63

1215059

علم تمرین2

64

1213210

فارسی عمومی

65

1229128

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

66

1211411

فلسفه اخلاق

67

1215181

فوتبال1

68

1215039

فوتبال2

69

1113001

فيزيك

70

1215002

فيزيولوژي انسان

71

1215015

فيزيولوژي ورزش1

72

1215026

فيزيولوژي ورزش2

73

1215051

فیزیولوژی ورزش 3

74

1215027

كمكهاي اوليه

75

1211263

مباني برنامه ريزي آموزش متوسطه

76

1215022

مباني رواني و اجتماعي تربيت بدني

77

1212158

متون خارجه تخصصي

78

1212159

متون خارجی تخصصی 2

79

1211267

مديريت آموزشي

80

1215038

مديريت و طرز اجراي مسابقات

81

1215025

مديریت سازمانهاي ورزشي

82

1215053

مدیریت تاسیسات ورزشی

83

1215162

مدیریت عمومی

84

1215191

مدیریت مسابقات و اردوهای ورزشی

85

1215183

مدیریت ورزشهای هوای ازاد

86

1215036

مقدمات بيومكانيك ورزشي

87

1215048

مقدمات روش تحقیق

88

1215019

هندبال 1

89

1215040

هندبال 2

90

1215006

والیبال 1

91

1215009

والیبال2

92

1215428

ورزش1

93

1215016

يادگيري حركتي

94

1215187

کشتی1

95

1215041

کشتی2


به ما امتیاز دهید: