شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
تربیت بدنی و علوم ورزشی

ردیفکد درسنام درس

1

1215033

آسیب شناسی ورزشی

2

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

3

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

4

1115014

آشنایی با کامپیوتر

5

1215001

آماد گی جسمانی1

6

1215001

آمادگی جسمانی1

7

1215042

آمادگی جسمانی2

8

1215003

آناتومی انسان

9

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

10

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

11

1211269

اصول فلسفه آموزش و پرورش

12

1211265

اصول و فنون مشاوره و راهنمایی

13

1215021

اصول و مبانی تربیت بدنی

14

1233030

اندیشه اسلامی 1

15

1233031

اندیشه اسلامی2

16

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

17

1220434

انقلاب اسلامی ایران

18

1215014

بدمینتون 1

19

1215018

بدمینتون 2

20

1215024

بسکتبال 1

21

1215035

بسکتبال 2

22

1215007

بهداشت ورزش

23

1215055

بهداشت ورزش

24

1215032

تاریخ تربیت بدنی

25

1215427

تربیت بدنی

26

1215152

تربیت بدنی 1

27

1215037

تربیت بدنی در مدارس

28

1215020

تربیت بدنی و ورزش معلولین

29

1215153

تربیت بدنی2

30

1215004

تغذیه و ورزش

31

1215056

تغذیه ورزشی

32

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

33

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

34

1215005

تنیس رومیزی 1

35

1215030

تنیس رومیزی 2

36

1211266

تولید و کاربرد مواد آموزشی

37

1215011

حرکات اصلاحی

38

1215046

حرکت درمانی

39

1215008

حرکت شناسی ورزشی

40

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

41

1215044

حقوق ورزشی

42

1233043

دانش خانواده و جمعیت

43

1215010

دو میدانی 1

44

1215013

دو میدانی 2

45

1215012

رشد و تکامل حرکتی

46

1217172

روانشناسی تربیتی

47

1217171

روانشناسی کودک ونوجوان

48

1211272

روش و فنون تدریس کلیات

49

1111017

ریاضیات پایه و مقدمات آمار

50

1215052

زبان تخصصی 1

51

1215185

زبان تخصصی 2

52

1212256

زبان خارجه

53

1112004

زیست شناسی

54

1215028

ژیمناستیک1

55

1215034

ژیمناستیک2

56

1211264

سنجش و اندازه گیری

57

1211115

سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی

58

1215049

سنجش و اندازه گیری کاربردی

59

1215023

شنا1

60

1215031

شنا2

61

1114001

شیمی

62

1215047

علم تمرین

63

1215057

علم تمرین 1

64

1215059

علم تمرین2

65

1213210

فارسی عمومی

66

1229128

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

67

1211411

فلسفه اخلاق

68

1215181

فوتبال1

69

1215039

فوتبال2

70

1215002

فیزیولوژی انسان

71

1215051

فیزیولوژی ورزش 3

72

1215015

فیزیولوژی ورزش1

73

1215026

فیزیولوژی ورزش2

74

1113001

فیزیک

75

1211263

مبانی برنامه ریزی آموزش متوسطه

76

1215022

مبانی روانی و اجتماعی تربیت بدنی

77

1212158

متون خارجه تخصصی

78

1212159

متون خارجی تخصصی 2

79

1211267

مدیریت آموزشی

80

1215053

مدیریت تاسیسات ورزشی

81

1215025

مدیریت سازمانهای ورزشی

82

1215162

مدیریت عمومی

83

1215191

مدیریت مسابقات و اردوهای ورزشی

84

1215038

مدیریت و طرز اجرای مسابقات

85

1215183

مدیریت ورزشهای هوای ازاد

86

1215036

مقدمات بیومکانیک ورزشی

87

1215048

مقدمات روش تحقیق

88

1215019

هندبال 1

89

1215040

هندبال 2

90

1215006

والیبال 1

91

1215009

والیبال2

92

1215428

ورزش1

93

1215187

کشتی1

94

1215041

کشتی2

95

1215027

کمکهای اولیه

96

1215016

یادگیری حرکتی


به ما امتیاز دهید: