شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
تربیت معلم قرآن کریم

ردیفکد درسنام درس

1

1220538

آشنایی با احادیث

2

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

3

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

4

1220568

آشنایی با مکاتب عقیده سیاسی

5

1220567

آشنایی با کلیات علوم اسلامی فلسفه و عرفان

6

1220550

اصول تعلیم وتربیت

7

1220547

اصول و فنون مشاوره و راهنمایی

8

1233031

اندیشه اسلامی2

9

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

10

1220434

انقلاب اسلامی ایران

11

1220588

اهل البیت ع در قرآن و حدیث

12

1220565

بهداشت و محیط زیست

13

1220535

تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران

14

1220566

تاریخ معاصر جهان اسلام

15

1220554

تجزیه و ترکیب آیات قرآن 2

16

1220551

تجزیه و ترکیب آیات قرآن1

17

1220586

تفسیر تربیتی قر آن کریم 1

18

1233032

تفسیر موضوعی قرآن

19

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

20

1220546

تفسیر موضوعی1

21

1220552

تفسیر موضوعی2

22

1220555

تفسیر موضوعی3

23

1220558

تولید و کاربرد مواد آموزشی

24

1220567

حفظ جز سی قرآن کریم

25

1220541

روان شناسی تربیتی

26

1220534

روانشناسی عمومی

27

1220548

روانشناسی کودک و نوجوان

28

1220539

روش تحقیق

29

1220553

روش تدریس احکام

30

1220556

روش تدریس مفاهیم و قرائت قرآن

31

1212256

زبان خارجه

32

1220557

سنجش و اندازه گیری

33

1220549

شیوه آموش متوسطه

34

1220561

عربی 1

35

1220562

عربی2

36

1220563

علوم بلاغت

37

1213210

فارسی

38

1229128

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

39

1220543

فقه

40

1220545

فلسفه تعلیم وتربیت

41

1220536

قرائت و تجوید 3

42

1220537

قرائت و تجوید 4

43

1220542

مبانی جامعه شناسی

44

1220540

مفردات قرآن کریم

45

1220544

ملل و نحل شناسایی ادیان آسمانی و ادیان دیگر

46

1220587

نحوه کاربردی 2

47

1215428

ورزش1

48

1220564

کلام جدید


به ما امتیاز دهید: