شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
ترويج و آموزش كشاورزي

ردیفکد درسنام درس

1

1411334

آبياري عمومي

2

1411257

آشنايي با كامپيوتر

3

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

4

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

5

1117084

آمار و احتمالات

6

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

7

1233029

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

8

1411348

ارتباطات و نوآوري

9

1411344

اصول آموزش بزرگسالان

10

1411333

اصول آموزش كشاورزي

11

1411349

اصول برنامه ريزي ترويجي

12

1411350

اصول تبديل و نگهداري فرآورده هاي كشاورزي

13

1411337

اصول ترويج كشاورزي

14

1411340

اصول مديريت آموزش و ترويج

15

1411352

اصول مقاله نويسي فني و ترويجي

16

1411345

اصول و كاربرد روانشناسي در ترويج و آموزش كشاورزي

17

1121009

اقتصادكشاورزي

18

1233025

اندیشه اسلامی 1

19

1233026

اندیشه اسلامی2

20

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

21

1220424

انقلاب اسلامی ایران

22

1121010

باغباني عمومي

23

1411339

بيماري هاي گياهي

24

1215431

تربیت بدنی

25

1215150

تربیت بدنی 1

26

1215151

تربیت بدنی2

27

1411354

تعاوني روستايي

28

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

29

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

30

1411342

تكنولوژي آموزشي

31

1411347

توسعه و كشاورزي پايدار

32

1411336

جامعه شناسي روستايي و عشايري

33

1411338

حشره شناسي و دفع آفات

34

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

35

1121004

خاك شناسي عمومي

36

1121031

دامپروري عمومي

37

1233044

دانش خانواده و جمعیت

38

1411360

ديمكاري

39

1111115

رياضيات عمومي

40

1212255

زبان خارجه

41

1121005

زراعت عمومي

42

1411359

زراعت غلات

43

1411356

زراعت گياهان صنعتي

44

1411357

زراعت گياهان علوفه اي

45

1411324

زيست شناسي

46

1121035

طرح آزمايشات كشاورزي

47

1411358

علفهاي هرز و كنترل آنها

48

1213209

فارسی عمومی

49

1229127

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

50

1211410

فلسفه اخلاق

51

1113111

فيزيك عمومي

52

1411332

كاربرد شيمي در كشاورزي

53

1411343

كاربرد كامپيوتر در ترويج و آموزش كشاورزي

54

1121043

گياه شناسي

55

1121006

ماشينهاي كشاورزي

56

1411341

مباني برنامه ريزي آموزشي

57

1411346

مديريت مزرعه

58

1121017

مساحي و نقشه برداري

59

1411355

مقدمات روش تحقيق و آمار اجتماعي

60

1215432

ورزش1


به ما امتیاز دهید: