شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

ترویج و آموزش کشاورزی ورودی 95 و بعد


ترویج بازاریابی محصولات کشاورزی

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1411563
ترویج بازاریابی محصولات کشاورزی

96-97-نیمسال-اول

1000 تومان
1411563
ترویج بازاریابی محصولات کشاورزی

95-96-نیمسال-دوم

1000 تومان
1411563
ترویج بازاریابی محصولات کشاورزی

95-96-نیمسال-تابستان

1000 تومان
1411563
ترویج بازاریابی محصولات کشاورزی

95-96-نیمسال-اول

1000 تومان
1411563
ترویج بازاریابی محصولات کشاورزی

94-95-نیمسال-دوم

500 تومان
1411563
ترویج بازاریابی محصولات کشاورزی

94-95-نیمسال-تابستان

500 تومان
1411563
ترویج بازاریابی محصولات کشاورزی

94-95-نیمسال-اول

500 تومان

به ما امتیاز دهید: