شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
ترویج و آموزش کشاورزی

ردیفکد درسنام درس

1

1411334

آبیاری عمومی

2

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

3

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

4

1411257

آشنایی با کامپیوتر

5

1117084

آمار و احتمالات

6

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

7

1233029

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

8

1411348

ارتباطات و نوآوری

9

1411344

اصول آموزش بزرگسالان

10

1411333

اصول آموزش کشاورزی

11

1411349

اصول برنامه ریزی ترویجی

12

1411350

اصول تبدیل و نگهداری فرآورده های کشاورزی

13

1411337

اصول ترویج کشاورزی

14

1411340

اصول مدیریت آموزش و ترویج

15

1411352

اصول مقاله نویسی فنی و ترویجی

16

1411345

اصول و کاربرد روانشناسی در ترویج و آموزش کشاورزی

17

1121009

اقتصادکشاورزی

18

1233025

اندیشه اسلامی 1

19

1233026

اندیشه اسلامی2

20

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

21

1220424

انقلاب اسلامی ایران

22

1121010

باغبانی عمومی

23

1411339

بیماری های گیاهی

24

1215431

تربیت بدنی

25

1215150

تربیت بدنی 1

26

1215151

تربیت بدنی2

27

1411354

تعاونی روستایی

28

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

29

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

30

1411347

توسعه و کشاورزی پایدار

31

1411342

تکنولوژی آموزشی

32

1411336

جامعه شناسی روستایی و عشایری

33

1411338

حشره شناسی و دفع آفات

34

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

35

1121004

خاک شناسی عمومی

36

1121031

دامپروری عمومی

37

1233044

دانش خانواده و جمعیت

38

1411360

دیمکاری

39

1111115

ریاضیات عمومی

40

1212255

زبان خارجه

41

1121005

زراعت عمومی

42

1411359

زراعت غلات

43

1411356

زراعت گیاهان صنعتی

44

1411357

زراعت گیاهان علوفه ای

45

1411324

زیست شناسی

46

1121035

طرح آزمایشات کشاورزی

47

1411358

علفهای هرز و کنترل آنها

48

1213209

فارسی عمومی

49

1229127

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

50

1211410

فلسفه اخلاق

51

1113111

فیزیک عمومی

52

1121043

گیاه شناسی

53

1121006

ماشینهای کشاورزی

54

1411341

مبانی برنامه ریزی آموزشی

55

1411346

مدیریت مزرعه

56

1121017

مساحی و نقشه برداری

57

1411355

مقدمات روش تحقیق و آمار اجتماعی

58

1215432

ورزش1

59

1411332

کاربرد شیمی در کشاورزی

60

1411343

کاربرد کامپیوتر در ترویج و آموزش کشاورزی


به ما امتیاز دهید: