شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
ترویج و آموزش کشاورزی ورودی 95 و بعد

ردیفکد درسنام درس

1

1411334

آبیاری عمومی

2

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

3

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

4

1117084

آمار و احتمالات

5

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

6

1233029

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

7

1121009

اقتصاد کشاورزی

8

1233025

اندیشه اسلامی1

9

1233026

اندیشه اسلامی2

10

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

11

1220424

انقلاب اسلامی ایران

12

1411543

اکولوژی

13

1121010

باغبانی عمومی

14

1411339

بیماری های گیاهی

15

1215431

تربیت بدنی

16

1411563

ترویج بازاریابی محصولات کشاورزی

17

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

18

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

19

1411548

جامعه شناسی روستایی و عشایری

20

1411551

حشره شناسی کشاورزی

21

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

22

1411562

حقوق کشاورزی و منابع طبیعی

23

1411545

خاک شناسی عمومی

24

1121031

دامپروری عمومی

25

1223044

دانش خانواده و جمعیت

26

1217236

روانشناسی تربیتی

27

1212255

زبان خارجه

28

1411546

زراعت عمومی

29

1411553

طراحی برنامه آموزشی و ترویجی در کشاورزی

30

1213209

فارسی عمومی

31

1229127

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

32

1211410

فلسفه اخلاق با تکیه برمباحث تربیتی

33

1411541

گیاه شناسی 1

34

1411547

مبانی آموزش کشاورزی و منابع طبیعی

35

1411549

مبانی ترویج کشاورزی و منابع طبیعی

36

1411557

مدیریت سازمانی ومنابع انسانی

37

1411556

مقدمات روش تحقیق

38

1411555

نقشه برداری1

39

1411571

نوآوری و ارتباطات

40

1411552

هوا و اقلیم شناسی

41

1215432

ورزش1

42

1411540

کاربرد ریاضیات درکشاورزی

43

1411542

کاربرد شیمی در کشاورزی

44

1411539

کاربرد فیزیک در کشاورزی


به ما امتیاز دهید: