شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
جغرافیا و برنامه ریزی شهری ورودی 89 و بعد

ردیفکد درسنام درس

1

1216414

آب و هوای ایران

2

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

3

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

4

1117146

آمار و احتمالات

5

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

6

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

7

1216403

اصول و روش های آمایش سرزمین

8

1216408

اصول و روش های برنامه ریزی منطقه ای

9

1216444

اقتصاد شهری

10

1233030

اندیشه اسلامی 1

11

1233031

اندیشه اسلامی2

12

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

13

1220434

انقلاب اسلامی ایران

14

1216438

بردآمار و احتمالات در برنامه ریزی شهر

15

1216451

برنامه ریزی حمل و نقل شهری

16

1216422

برنامه ریزی شهری در ایران

17

1216442

برنامه ریزی شهری در ایران

18

1215427

تربیت بدنی

19

1215152

تربیت بدنی 1

20

1215152

تربیت بدنی 2

21

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

22

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

23

1216447

توسعه پایدار شهری

24

1216448

تکنیک های برنامه ریزی شهری

25

1216445

تکنیک های برنامه ریزی ناحیه ای

26

1216411

جغرافیای اقتصادی ایران

27

1216413

جغرافیای جمعیت ایران

28

1216406

جغرافیای خاک ها

29

1216404

جغرافیای روستایی ایران

30

1216420

جغرافیای سیاسی ایران

31

1216452

جغرافیای شهرهای کوچک و میانی

32

1216410

جغرافیای شهری ایران

33

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

34

1233043

دانش خانواده و جمعیت

35

1216439

روش تحقیق در مطالعات شهری

36

1216392

روش تحقیق نظری

37

1216421

روش های تحلیل جمعیت

38

1111300

ریاضیات مقدماتی

39

1216437

زبان تخصصی

40

1212256

زبان خارجه

41

1216383

زمین در فضا

42

1216426

ژئومورفولوژی ایران

43

1216399

سیاست و فضا

44

1216441

شهرها و شهرک های جدید

45

1213210

فارسی عمومی

46

1229128

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

47

1211411

فلسفه اخلاق

48

1216384

فلسفه و سیر تکوین جغرافیا

49

1216380

مبانی آب و هوا شناسی1

50

1216401

مبانی آب و هوا شناسی2

51

1216440

مبانی برنامه ریزی شهری

52

1216394

مبانی جغرافیای اقتصادی

53

1216382

مبانی جغرافیای جمعیت

54

1216378

مبانی جغرافیای روستایی

55

1216407

مبانی جغرافیای سیاسی

56

1216389

مبانی جغرافیای شهری

57

1216388

مبانی جغرافیای فرهنگی

58

1216390

مبانی جغرافیای گردشگری

59

1216379

مبانی زمین شناسی

60

1216395

مبانی ژئومورفولوژی

61

1216391

مبانی سنجش از دور

62

1216402

مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS

63

1511017

مبانی فناوری اطلاعات IT

64

1216381

مبانی محیط زیست

65

1216393

مبانی هیدرولوژی

66

1216412

مخاطرات انسانی

67

1216409

مخاطرات طبیعی

68

1216446

مدیریت شهری

69

1216443

مسکن و اسکان غیر رسمی

70

1216415

مطالعات منطقه ای خلیج فارس

71

1216396

نقشه برداری

72

1216385

نقشه خوانی

73

1215428

ورزش1

74

1216449

کاربرد GIS در برنامه ریزی شهری

75

1216450

کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهری

76

1216400

کارتوگرافی و تهیه نقشه های موضوعی

77

1216453

کارگاه برنامه ریزی شهری


به ما امتیاز دهید: