شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
حسابداري سنتي

ردیفکد درسنام درس

1

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1117018

آمار و كاربرد آ ن در مديريت

4

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

5

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

6

1214031

اصول تنظيم و كنترل بودجه دولتي

7

1214017

اصول حسابداري1

8

1214018

اصول حسابداري2

9

1214019

اصول حسابداري3

10

1221018

اصول علم اقتصاد1

11

1221019

اصول علم اقتصاد2

12

1233030

اندیشه اسلامی 1

13

1233031

اندیشه اسلامی2

14

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

15

1220434

انقلاب اسلامی ایران

16

1218093

پژوهش عملياتي1

17

1218094

پژوهش عملياتي2

18

1221020

پول وارز بانكداري

19

1215427

تربیت بدنی

20

1215152

تربیت بدنی 1

21

1215153

تربیت بدنی2

22

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

23

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

24

1221021

توسعه اقتصادي و برنامه ريزي

25

1214024

حسابداري پيشرفته1

26

1214029

حسابداري پيشرفته2

27

1214021

حسابداري صنعتي1

28

1214026

حسابداري صنعتي2

29

1214034

حسابداري صنعتي3

30

1214028

حسابداري مالياتي

31

1214022

حسابداري ميانه1

32

1214023

حسابداري ميانه2

33

1214032

حسابداري و حسابرسي دولتي

34

1214027

حسابرسي1

35

1214033

حسابرسي2

36

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

37

1223016

حقوق بازرگاني

38

1233043

دانش خانواده و جمعیت

39

1217111

روانشناسي عمومي

40

1218092

روشهاي تحقيق و ماخذشناسي

41

1111012

رياضيات پايه و آمار

42

1111013

رياضيات و كاربرد آن در مديريت

43

1214020

زبان تخصصي1

44

1214024

زبان تخصصي2

45

1212256

زبان خارجه

46

1213210

فارسی عمومی

47

1229128

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

48

1211411

فلسفه اخلاق

49

1218090

ماليه عمومي و خط مشي مالي دولتها

50

1214036

مباحث جاري در حسابداري

51

1222070

مباني جامعه شناسي

52

1218091

مباني سازمان و مديريت

53

1115011

مباني و كاربرد كامپيوتر

54

1218095

مديريت توليد

55

1214030

مديريت مالي1

56

1214035

مديريت مالي2

57

1215428

ورزش1


به ما امتیاز دهید: