شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
حقوق

ردیفکد درسنام درس

1

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1220294

آيات الاحكام

4

1223043

آيين دادرسي كيفري1

5

1223049

آيين دادرسي كيفري2

6

1223026

آيين دادرسي مدني1

7

1223042

آيين دادرسي مدني2

8

1223053

آيين دادرسي مدني3

9

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

10

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

11

1223060

ادله اثبات دعوي

12

1220287

اصول فقه1

13

1220290

اصول فقه2

14

1233030

اندیشه اسلامی 1

15

1233031

اندیشه اسلامی2

16

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

17

1220434

انقلاب اسلامی ایران

18

1217149

بزهكاري اطفال1

19

1223048

پزشكي قانوني

20

1215427

تربیت بدنی

21

1215152

تربیت بدنی 1

22

1215153

تربیت بدنی2

23

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

24

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

25

1223033

جرم شناسي

26

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

27

1223031

حقوق اداري1

28

1223035

حقوق اداري2

29

1223022

حقوق اساسي1

30

1223030

حقوق اساسي2

31

1223186

حقوق بشر در اسلام

32

1223063

حقوق بيمه

33

1223044

حقوق بين الملل خصوصي1

34

1223052

حقوق بين الملل خصوصی 2

35

1223025

حقوق بين المللي عمومي1

36

1223037

حقوق بين المللي عمومي2

37

1223029

حقوق تجارت1

38

1223040

حقوق تجارت2

39

1223056

حقوق تجارت3

40

1223061

حقوق تجارت4

41

1223062

حقوق تطبيقي

42

1223051

حقوق ثبت

43

1223034

حقوق جزاي اختصاصي1

44

1223036

حقوق جزاي اختصاصي2

45

1223050

حقوق جزاي اختصاصي3

46

1223180

حقوق جزاي بين الملل ايران

47

1223021

حقوق جزاي عمومي1

48

1223024

حقوق جزاي عمومي2

49

1223028

حقوق جزاي عمومي3

50

1223055

حقوق سازمانهاي بين المللي

51

1223045

حقوق كار

52

1223023

حقوق مدني1

53

1223027

حقوق مدني2

54

1223032

حقوق مدني3

55

1223039

حقوق مدني4

56

1223041

حقوق مدني5

57

1223047

حقوق مدني6

58

1223054

حقوق مدني7

59

1223059

حقوق مدني8

60

1233043

دانش خانواده و جمعیت

61

1223057

رويه قضايي

62

1212256

زبان خارجه

63

1220286

عربي

64

1213210

فارسی عمومی

65

1229128

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

66

1211411

فلسفه اخلاق

67

1220293

قواعد فقه1

68

1220295

قواعد فقه2

69

1223038

كيفرشناسي

70

1221038

ماليه عمومي

71

1222078

مباني جامعه شناسي

72

1221037

مباني علم اقتصاد

73

1212177

متون حقوقي1

74

1212178

متون حقوقي2

75

1220288

متون فقه1

76

1220289

متون فقه2

77

1220291

متون فقه3

78

1220292

متون فقه4

79

1223020

مقدمات علم حقوق

80

1215428

ورزش1


به ما امتیاز دهید: