شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
راه آهن بهره برداري

ردیفکد درسنام درس

1

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1320011

آمار مهندسي

4

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

5

1233029

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

6

1320031

ارزيابي كار و زمان

7

1314049

اصول شبيه سازي

8

1314053

اصول مديريت و تئوري سازمان

9

1320018

اقتصاد عمومي

10

1320042

اقتصاد مهندسي

11

1233025

اندیشه اسلامی 1

12

1233026

اندیشه اسلامی2

13

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

14

1220424

انقلاب اسلامی ایران

15

1314051

بازاريابي و مديريت بازار

16

1320008

برنامه ريزي حمل و نقل

17

1511091

برنامه سازي رايانه

18

1320030

تئوري احتمالات و كاربرد آن

19

1314050

تحقيق در عمليات 2

20

1215431

تربیت بدنی

21

1215150

تربیت بدنی 1

22

1215151

تربیت بدنی2

23

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

24

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

25

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

26

1233044

دانش خانواده و جمعیت

27

1111412

رياضي عمومي1

28

1111413

رياضي عمومي2

29

1212255

زبان خارجه

30

1114295

شيمي عمومي

31

1320017

طراحي ايستگاهها و خطوط صنعتي

32

1213209

فارسی عمومی

33

1229127

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

34

1211410

فلسفه اخلاق

35

1113258

فيزيك 1

36

1113259

فيزيك2

37

1320043

كنترل پروژه

38

1320016

مباني ارتباطات و علائم الكتريكي

39

1319007

مباني مهندسي برق

40

1511076

محاسبات عددي

41

1111409

معادلات ديفرانسيل

42

1314052

مهندسي فاكتورهاي انساني

43

1320012

نقشه كشي صنعتي 1

44

1215432

ورزش1


به ما امتیاز دهید: