شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
راه آهن بهره برداری

ردیفکد درسنام درس

1

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1320011

آمار مهندسی

4

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

5

1233029

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

6

1320031

ارزیابی کار و زمان

7

1314049

اصول شبیه سازی

8

1314053

اصول مدیریت و تئوری سازمان

9

1320018

اقتصاد عمومی

10

1320042

اقتصاد مهندسی

11

1233025

اندیشه اسلامی 1

12

1233026

اندیشه اسلامی2

13

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

14

1220424

انقلاب اسلامی ایران

15

1314051

بازاریابی و مدیریت بازار

16

1320008

برنامه ریزی حمل و نقل

17

1511091

برنامه سازی رایانه

18

1320030

تئوری احتمالات و کاربرد آن

19

1314050

تحقیق در عملیات 2

20

1215431

تربیت بدنی

21

1215150

تربیت بدنی 1

22

1215151

تربیت بدنی2

23

1320015

تعرفه و بازرگانی راه آهن

24

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

25

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

26

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

27

1233044

دانش خانواده و جمعیت

28

1111412

ریاضی عمومی1

29

1111413

ریاضی عمومی2

30

1212255

زبان خارجه

31

1114295

شیمی عمومی

32

1320017

طراحی ایستگاهها و خطوط صنعتی

33

1320046

طرح سیستم های اطلاعاتی و کنترل مدیریت

34

1213209

فارسی عمومی

35

1229127

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

36

1211410

فلسفه اخلاق

37

1113258

فیزیک 1

38

1113259

فیزیک2

39

1320016

مبانی ارتباطات و علائم الکتریکی

40

1320021

مبانی زیر سازی و روسازی راه آهن

41

1319007

مبانی مهندسی برق

42

1511076

محاسبات عددی

43

1111409

معادلات دیفرانسیل

44

1320003

مقررات عمومی حرکت

45

1314052

مهندسی فاکتورهای انسانی

46

1320012

نقشه کشی صنعتی 1

47

1215432

ورزش1

48

1320043

کنترل پروژه


به ما امتیاز دهید: