شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
راه آهن جريه

ردیفکد درسنام درس

1

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

4

1233029

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

5

1315070

ارتعاشات

6

1315009

استاتيك

7

1315008

انتقال حرارت

8

1233025

اندیشه اسلامی 1

9

1233026

اندیشه اسلامی2

10

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

11

1220424

انقلاب اسلامی ایران

12

1511074

برنامه سازي كامپيوتر

13

1215431

تربیت بدنی

14

1215150

تربیت بدنی 1

15

1215151

تربیت بدنی2

16

1315019

ترموديناميك1

17

1315175

ترموديناميك2

18

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

19

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

20

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

21

1233044

دانش خانواده و جمعیت

22

1315097

ديناميك

23

1320078

ديناميك حركت قطارها

24

1511076

روشهاي محاسبات عددي

25

1111412

رياضي عمومي1

26

1111413

رياضي عمومي2

27

1111411

رياضي مهندسي

28

1212255

زبان خارجه

29

1114295

شيمي عمومي

30

1315026

طراحي اجزاء1

31

1315126

طراحي اجزاء2

32

1320006

طرح هندسي خط

33

1320080

علم مواد و شناخت فلزات در راه آهن

34

1213209

فارسی عمومی

35

1229127

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

36

1211410

فلسفه اخلاق

37

1113258

فيزيك 1

38

1113259

فيزيك2

39

1320016

مباني ارتباطات و علائم الكتريكي

40

1320038

مباني سير و حركت قطار

41

1319006

مباني مهندسي برق و الكترونيك

42

1111409

معادلات ديفرانسيل

43

1315012

مقاومت مصالح1

44

1315020

مقاومت مصالح2

45

1320037

مقررات عمومي حركت

46

1320012

نقشه كشي صنعتي1

47

1215432

ورزش1


به ما امتیاز دهید: