شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
راه آهن جریه

ردیفکد درسنام درس

1

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

4

1233029

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

5

1315070

ارتعاشات

6

1315009

استاتیک

7

1315008

انتقال حرارت

8

1233025

اندیشه اسلامی 1

9

1233026

اندیشه اسلامی2

10

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

11

1220424

انقلاب اسلامی ایران

12

1511074

برنامه سازی کامپیوتر

13

1215431

تربیت بدنی

14

1215150

تربیت بدنی 1

15

1215151

تربیت بدنی2

16

1315019

ترمودینامیک1

17

1315175

ترمودینامیک2

18

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

19

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

20

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

21

1233044

دانش خانواده و جمعیت

22

1315097

دینامیک

23

1320078

دینامیک حرکت قطارها

24

1511076

روشهای محاسبات عددی

25

1111412

ریاضی عمومی1

26

1111413

ریاضی عمومی2

27

1111411

ریاضی مهندسی

28

1212255

زبان خارجه

29

1114295

شیمی عمومی

30

1315026

طراحی اجزاء1

31

1315126

طراحی اجزاء2

32

1320006

طرح هندسی خط

33

1320080

علم مواد و شناخت فلزات در راه آهن

34

1213209

فارسی عمومی

35

1229127

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

36

1211410

فلسفه اخلاق

37

1113258

فیزیک 1

38

1113259

فیزیک2

39

1320016

مبانی ارتباطات و علائم الکتریکی

40

1320021

مبانی زیر سازی و روسازی راه آهن

41

1320038

مبانی سیر و حرکت قطار

42

1319006

مبانی مهندسی برق و الکترونیک

43

1111409

معادلات دیفرانسیل

44

1315012

مقاومت مصالح1

45

1315020

مقاومت مصالح2

46

1320037

مقررات عمومی حرکت

47

1320012

نقشه کشی صنعتی1

48

1215432

ورزش1


به ما امتیاز دهید: